W.J.Kersten

Periode: 27 november 2004 t/m 12 december 2004
Opening: 27 november 2004 om 16:00

Wij nodigen u van harte uit voor de opening van de expositie van W.J. Kersten in het Grafisch Atelier Den Bosch, op zaterdag 27 november om 16.00 uur.

Enkele jaren geleden, in een periode dat fotografie en typografische elementen een belangrijkere plaats in zijn werk kregen, schafte Kersten zich een computer aan. Sindsdien beweegt hij zich in zijn werkkamer tussen de aloude schildersezel en het digitale gereedschap. De computer werd van invloed op het kleurgebruik in de schilderijen en aan het geregistreerde fotobeeld voegt hij met kleine ingrepen zijn visie toe. Voor Kersten is er geen duidelijk onderscheid tussen vorm en inhoud.

Er was van jongs af de wens te schilderen en te tekenen, de wil om iets te maken. Het "maken" was het doel op zich en niet het vormgeven van een idee of een conclusie uit wat hij om zich heen zag. Toch heeft er zich in de loop der tijd al doende een wijze van werken ontwikkeld waarin een neerslag van zijn denken en gevoelsleven is terug te vinden. Dat is te zien in wat hij maakt op doek en papier:
Zijn gestileerde huishoudelijke voorwerpen, de regelmatig terugkerende achterkant van een schilderij, lege lijsten en beeldvlakken, foto's van etalages, panden en straten in zijn omgeving. Een ode aan het triviale in het platte vlak.

In de portiersloge, vanaf 2 december: De installatie "Nacht wacht", Nederland 2004 van Ivonne van der Velden.