Anne-Marie van den Thillart

Schoon water - een Requiem

Periode: 1 juni 2005 t/m 1 juli 2005
Opening: 1 juni 2005 om 16:00
In de portiersloge van de Willem II-fabriek is deze maand een videopresentatie te zien van Anne-Marie van den Thillart, getiteld: 'Schoon water - een Requiem' : een dode meerkoet drijft in een Amsterdamse gracht.
Een passerende boot van de gemeentelijke reinigingsdienst doet plichtsgetrouw zijn werk.Op de achtergrond klinkt een gedeelte uit het Requiem van Mozart.
De video's van Anne-Marie van den Thillart hebben vaak betrekking op alledaagse voorvallen of situaties, waarvan zij de poëzie zichtbaar maakt.De Portiersloge met de ervaringen van vorig jaar, kan gezien worden als een constante aanwezigheid in de hal van de Willem II fabriek, waar maandelijkse kleine installaties van kunstenaars te zien zijn, die in hun werk affiniteit tonen met de grafische druktechnieken en speciaal werk maken voor in de Portiersloge.
Deze etalagepresentatie kan verrassen als complementering van de tentoonstellingen in de expositieruimte en als venster dienen voor het Grafisch Atelier of nieuw werk tonen van de kunstenaar tot opstap naar een solotentoonstelling in een museum of galerie.
Evenals in 2004 zal Bianca Tangande de organisatie van de portierslogepresentaties verzorgen.