Basiscursus Photoshop

Docent: Peter Koene
16, 23 en 30 november van 19.30 tot 22.00 uur
Kosten: € 120,00 (inclusief BTW en materiaal)

Photoshop is de Keizerin onder de fotobewerkingsprogramma’s. In deze 3-delige cursus leer je een groot aantal functies van het programma gebruiken.

Er wordt meesttijds uitgegaan van veel voorkomende situaties en praktische problemen en hoe je die op een bevredigende manier te lijf kunt gaan. Complexe bewerkingen en montages van foto’s worden behandeld. Speciale effecten, tips en trucs om je toekomstige publiek te verbazen worden je deel. Ingebrachte problemen en vragen van cursisten kunnen aanleiding zijn voor te behandelen onderwerpen.

Ten behoeve van voorbereidend werk voor zeefdruk, toyobo en risoprint wordt er extra aandacht besteed aan het rasteren van fotomateriaal.

  • Deelnemers nemen zelf een laptop mee

  • Photoshop moet op de laptop staan.

  • Er wordt geen reader verstrekt.

Het Grafisch Atelier behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de workshop niet door te laten gaan.
De reeds aangemelde cursisten krijgen een nieuwe datum aangeboden of het cursus bedrag geretourneerd.

Algemene voorwaarden educatie